Trainings groepen

Bij de FCC de Volharding trainen we in 4 groepen. Achter de indeling van deze 4 groepen zit een gedachte. Het blijkt dat het voor de rijders cq de ouders niet altijd duidelijk is wanneer een rijder in welke groep zit en wanneer hij of zij zou kunnen doorstromen naar een andere groep. In principe zijn er 2 criteria welke bepalend zijn voor het plaatsen van een rijder in een bepaalde groep. Dit zijn de leeftijd van de rijder en de skills van de rijder.

Het beleid van FCC de Volharding is dat in eerste instantie de leeftijd van de rijder het belangrijkste criteria moet zijn voor plaatsing in een bepaalde groep. Hier zit een belangrijke geachte achter. Namelijk een kind van bv 8,9 jaar moet op een andere manier getraind worden dan een puber van 13, 14 jaar. De indeling van de groepen is dus vooral op leeftijd gebaseerd en minder op niveau van een rijder.

De indeling is als volgt:

Groep 1: Beginners

Leeftijd: Alle leeftijden
Tijd start training: 18:15 uur
Trainers: Rutger Jans, Michiel van Zalk
Duur van de training: in de basis 45 minuten. Echter als de groep erg groot is kunnen de trainers beslissen om iets langer door te gaan.

Alle nieuwe leden zonder BMX ervaring beginnen in principe in groep 1. In groep 1 worden de grondbeginselen van de BMX bijgebracht. In principe zijn er hier geen leeftijdsgrenzen. Vanuit groep 1 kan er op basis van de leeftijd doorgestroomd worden naar groep 2, 3 of 4. 

Groep 2: Gevorderden

Leeftijd: Geen minimum leeftijd. Leeftijdsgrens: Meisjes t/m 11 jaar en jongens t/m 12 jaar
Tijd start training: 18:45 uur
Trainers: Henk Vis, Jasper Kroes
Duur van de training: 60 minuten.

In groep 2 ben je gevorderd en bezit je de elementaire technieken. Groep 2 is de periode van leren trainen. Dit is de tijd om alle fundamentele bewegingvaardigheden te ontwikkelen en te verfijnen, algemene vaardigheden te leren en flexibiliteit en uithoudingsvermogen op te bouwen. Oftewel de belangrijkste periode om de techniek van BMX onder de knie te krijgen. Binnen groep 2 kunnen er behoorlijke niveauverschillen zijn. De trainers zullen hierop inspelen door bv binnen de groep subgroepen te maken.

Groep 3 , 4 en Cruisers: Gevorderden (ouder dan 12 jaar)

LeeftijdMinimum leeftijd meisjes 11 jaar en jongens 12 jaar. Leeftijdsgrens: geen
Tijd start training: 19:45 uur
Trainers: Michiel van Zalk
Duur van de training: 60 minuten.

Naast de leeftijdskwalificatie beschik je over minimaal de technieken die geleerd zijn in groep 2. Groep 3 is de periode om meer omvang en belastbaarheid in te bouwen in de trainingen. De minimale leeftijdsgrens heeft te maken met de spierontwikkeling van de kinderen.

Extra toelichting

Natuurlijk kunnen er altijd uitzonderingen zijn, Een jongen van 11 jaar met een hoog niveau en ook fysiek en mentaal zover om met ouderen te trainen zou eerder naar groep 3 kunnen verhuizen. Geen kind is gelijk. Echter in alle gevallen beslissen de betrokken trainers over plaatsing van een rijder in een groep. Als een rijder in aanmerking komt voor het verhuizen naar een andere groep zal de betreffende trainer dit eerst met de rijder en de ouders overleggen.

Een zeer interessant document waarop dit beleid ook mede gebaseerd is, is het document LTAD. In dit document wordt duidelijk uitgelegd hoe verschikkende leeftijdsgroepen getraind moeten worden en wat belangrijk is binnen de leeftijdsgroepen.